UGDYMAS » Ugdymo planai

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2023-2024 M.M. UGDYMO PLANAS 


KLASĖS VALANDĖLĖS 2023-2024 M.M. 
 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS (STEBĖSENOS) PLANAS 2023-2024 M.M   
 

INTEGRUOTŲ PAMOKŲ 2022-2023 MOKSLO METŲ II-RO PUSMEČIO PLANAS

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2022-2023 M.M. UGDYMO PLANAS 

 

INTEGRUOTŲ PAMOKŲ 2022-2023 MOKSLO METŲ I-MO PUSMEČIO PLANAS

 

KLASĖS VALANDĖLĖS 2022-2023 M.M. 

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS (STEBĖSENOS) PLANAS 2022-2023 M.M   

 

INTEGRUOTŲ PAMOKŲ 2021-2022 MOKSLO METŲ I-MO PUSMEČIO PLANAS

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2021-2022 M.M. UGDYMO PLANAS

 

KLASĖS VALANDĖLĖS 2021-2022 M.M.

 

INTERGUOTŲ PAMOKŲ 2020-2021 MOKSLO METŲ I-MO PUSMEČIO PLANAS

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSISOS MOKYKLOS DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO

DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2020-2021 M,M, UGDYMO PLANO PAKEITIMAS

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2020-2021 M.M. UGDYMO PLANAS

 

KLASĖS VALANDĖLĖS 2020-2021 M.M.

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMAS 

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS (STEBĖSENOS) PLANAS 2019-2020 M.M   

 

Etninės kultūros bendrosios programos integravimas į atskirus mokomuosius dalykus pagal temines sritis 

 

MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 M.M.

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 2019-2020 M.M.

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 2018-2019 M.M.

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2018-2019 M.M.

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS (STEBĖSENOS) PLANAS 2018-2019 M.M