UGDYMAS » Pagalba mokiniams

KONSULTACINĖS VALANDOS MOKYMOSI PAGALBAI TEIKTI 2023-2024 M.M.


ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2023-2024 M.M. TARTIES, KALBOS IR KOMUNIKACIJOS LAVINIMO PRATYBŲ GRAFIKAS
 

ŠVIETIMO PAGALBA

 

ŠVIETIMO PAGALBA

 

KONSULTACINĖS VALANDOS MOKYMOSI PAGALBAI TEIKTI 2021-2022 M.M.

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2021-2022 M.M. TARTIES, KALBOS IR KOMUNIKACIJOS LAVINIMO PRATYBŲ GRAFIKAS

 

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO PLANAS 2023-2024 M.M.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO PLANAS 2022-2023 M.M.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO PLANAS 2021-2022 M.M.

 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

KONSULTACINĖS VALANDOS MOKYMOSI PAGALBAI TEIKTI

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2020-2021 M.M. TARTIES, KALBOS IR KOMUNIKACIJOS LAVINIMO PRATYBŲ GRAFIKAS

 

Logopedo ir socialinio pedagogo pagalba

 

Socialinio pedagogo darbo planas 2019-2020 m.m. 

 

Socialinio pedagogo darbo planas 2018 - 2019 m.m. 

 

Žagarės specialiosios mokyklos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 

 

Smurto atvejo registracijos žurnalas 

 

Rekomendacijos tėvams 

 

Veiksmai pastebėjus smurtą ir patyčias

 

Smurto prevencijos tvarkos aprašas 

 

Pranešimas apie smurtą ir patyčias

 

Žagarės specialiosios mokyklos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 

 

Žagarės specialiosios mokyklos mokinių ir mokytojų skatinimo, drausminimo, nuobaudų skyrimo ir skundų teikimo tvarkos aprašas

Žagarės specialiosios  mokyklos  poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas