BENDRUOMENĖ » Savivalda

 

MOKYKLOS TARYBA 

1. Aušra Pavelkienė – mokyklos tarybos pirmininkė

2. Rasa Meižytė – mokyklos tarybos sekretorė

3. Jelena Ramašauskienė – narys

4. Aida Klapatauskienė – narys

5. Ernestas Rekis – narys 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M.M.

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 M.M.

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M.

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

1. Svaja Meškienė – komisijos pirmininkė

2. Jelena Ramašauskienė – sekretorė

3. Marinė Vaitekūnienė – narys

4. Vilija Liepa – narys

5. Onutė Tikniuvienė – narys

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M.M.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.

 

 

ATESTACINĖ KOMISIJA   

1. Sniegutė Kukanauskienė – pirmininkė

2. Onutė Tikniuvienė – sekretorė

3. Svaja Meškienė – narys

4. Aušra Pavelkienė – narys

5. Aušra Lukšaitė Lapinskienė - narė, paskirta steigėjo Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.


 

VIRTUVĖS PATIKROS KOMISIJA 

1. Marinė Vaitekūnienė

2. Svaja Meškienė

3. Onutė Tikniuvienė

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

1. Marinė Vaitekūnienė – komisijos pirmininkė

2. Rasa Meižytė – narys

3. Svaja Meškienė - narys

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

1. Aušra Pavelkienė – pirmininkė

2. Svaja Meškienė - sekretorė

 

 

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖ GRUPĖ

1. Rasa Meižytė – pirmininkė

2. Vilija Liepa - narys

3. Onutė Tikniuvienė - sekretorė

Klasių vadovų metodinės grupės veiklos planas 2023-2024 m.m.

Klasių vadovų metodinės grupės veiklos planas 2022-2023 m.m.

 

MOKYKLOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO DARBO GRUPĖ

1. Rasa Meižytė

2. Jelena Ramašauskienė

3. Aušra Pavelkienė

4. Svaja Meškienė

5. Vilija Liepa