BENDRUOMENĖ » Savivalda

MOKYKLOS TARYBA 

1. Aušra Pavelkienė – mokyklos tarybos pirmininkė

2. Rasa Meižytė – mokyklos tarybos sekretorė

3. Jelena Ramašauskienė – narys

4. Aida Klapatauskienė – narys

5. Ernestas Rekis – narys 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 M.M.

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M.

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  

1. Rita Bagdanovienė – komisijos pirmininkė

2. Marinė Vaitekūnienė – narys

3. Jelena Ramašauskienė – narys

4. Svaja Meškienė – narys

5. Vilija Liepa – narys 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.

 

 

ATESTACINĖ KOMISIJA   

Sniegutė Kukanauskienė – komisijos pirmininkė

Onutė Tikniuvienė - komisijos sekretorė

Svaja Meškienė – narys

Aušra Pavelkienė – narys
Aušra Lukšaitė Lapinskienė - narė, paskirta steigėjo Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.


 

TURTO NURAŠYMO KOMISIJA  

1. Rita Bagdanovienė – pirmininkė

2. Rūta Petrylienė – narys

3. Rasa Meižytė – narys

4. Dalia Kavaliauskienė – narys

5. Sandra Milkintienė – narys

 

 

VIRTUVĖS PATIKROS KOMISIJA 

1. Marinė Vaitekūnienė

2. Svaja Meškienė

3. Onutė Tikniuvienė

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

1. Marinė Vaitekūnienė – komisijos pirmininkė

2. Rasa Meižytė – narys

3. Svaja Meškienė - narys