APIE MOKYKLĄ » Projektai

 

 

       Mokykla kartu su Nacionaline švietimo agentūra pasirašė jungtinės veiklos sutartį, įgyvendinant 2014 – 2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. Pasirašyta sutartimi sutarta bendradarbiauti ir būti partneriais, aprūpinant mokyklą atnaujintą ugdymo turinį atitinkančiais vadovėliais. Projekto įgyvendinimas yra finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS GRUODŽIO MĖNESIO  PROJEKTAI

 

PROJEKTAI MOKYKLOJE 2022-2022 MOKSLO METAIS

 

PROJEKTAI MOKYKLOJE 2021-2022 MOKSLO METAIS

 

PROJEKTAI MOKYKLOJE 2020-2021 MOKSLO METAIS

 

PROJEKTAI MOKYKLOJE 2019-2020 MOKSLO METAIS

 

Atvirų durų savaitė

2018-12-17     2018-12-21

Pamokos tema
Data
Atsakingas

Technologijų pamoka „Šilti patiekalai. Elektrinės svarstyklės. Pirminis daržovių paruošimas“

2018-12-18
S. Kukanauskienė

Integruota lietuvių kalbos ir technologijų pamoka “Kūčių papročiai ir tradicijos“, 9-10, SĮU klasėse

2018-12-19
D. Kigienė
R. Meižytė

Integruota lietuvių kalbos ir technologijų pamoka “Kalėdinis atvirukas“, Jungtinė pradinė klasė

2018-12-19
S. Meškienė

 

          Projektas „Skriejančios Kalėdos“

2018-12-03     2018-12-21

 

Renginys
Data
Atsakingas
Projekto pristatymas
2018-12-03
R. Bagdanovienė
Klasių puošimas
2018-12-03|07
Mokyklos įvaizdžio kūrimo grupė
Sveikinimų atvirukų gaminimas
2018-12-11
Klasių vadovai

Gerumo akcija (susitikimas su mokyklos dienos centro klientais)

2018-12-14
R. Meižytė
Piešinių paroda „Kalėdos, Kalėdos...“
2018-12-17/21
J.Ramašauskienė

Kalėdinis smiginio turnyras kartu su Dienos centro klientais

2018-12-19
A.Pavelkienė
Kalėdų Senelio pakvietimas
2018-12-20
M. Vaitekūnienė
Kalėdų šventė „Skriejančios Kalėdos“
2018-12-21
V.Liepa
S. Meškienė
 
 
 

 

                                                            Projektas „Ateik sidabro tiltu...“

2018-12-05     2018-12-20

                        Renginys
Data
Atsakingas
Adventas – laukimo metas.

Klasių valandėlių metu aptars advento prasmę, papročius.

Gerumo angelai.

Mokinių piešiniai mokyklos bendrabutyje.                                

Gruodžio mėn.

 

Gruodžio mėn.  

Kl. vadovai

 
 Grupių auklėtojai

Kūrybinės dirbtuvėlės mokyklos bendrabutyje:

·       Bendrabučio patalpų puošimas

·       Linkėjimų angeliukų darymas ir dovanojimas mums brangiems žmonėms

·       Kalėdinis paštas

·       Pasidaryk žaisliuką eglutei

Gruodžio mėn.

5 – 20 dienomis

Grupių auklėtojos

Kūčiukų kepyklėlė mokykloje

Integruota lietuvių kalbos ir buities kultūros pamoka „ Kūčių papročiai ir tradicijos“ 9-10, SĮU klasėse

 
Gruodžio
19 d,

R. Meižytė,

D. Kigienė
Kalėdos mano širdyje – Kūčių vakarienė
Gruodžio

20 d. – 18.30 val. 

D. Kigienė

Rasokit dangūs“ adventinių giesmių klausymas muzikos pamokų metu

Gruodžio mėn.

R. Aukselis