PASLAUGOS » Pavėžėjimas

   Teikiamas pradinis specialusis ir pagrindinis specialusis mokymas. Vykdoma socialinė veikla susijusi su mokinių apgyvendinimu bendrabutyje, mokinių maitinimu, mokinių aprūpinimu rūbais ir avalyne, vadovėliais ir mokymo priemonėmis bei pavežėjimu. 

PAVĖŽĖJIMAS  

 

MOKYKLOS AUTOMOBILIAI
 

  2022 - 2023 m.m. pavėžėjimo maršrutai  

 

 2021 - 2022 m. m. pavėžėjimo maršrutai