APIE MOKYKLĄ » Vizija, misija, vertybės

VIZIJA
 Saugi, demokratiška, humaniška, atvira kaitai mokykla, kurios veikla orientuota į visapusišką asmens ugdymą. Čia darniai dirba visa bendruomenė, ugdydama vaikus su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais, plėtodama dienos užimtumo centro klientų integracinius gebėjimus.  

MISIJA
 Įgyvendinti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas, socialinių įgūdžių ugdymo programas, sukuriant aplinką, kurioje kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą ir dalyvavimą gyvenime. 

VERTYBĖS
Saugumas, tolerancija, kokybiškumas, geranoriškumas.