APIE MOKYKLĄ » Istorija

   Mokykla įsteigta 1960 m. rugsėjo 1 d. LTSR švietimo ministro 1960 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.162. 1972 m. balandžio 28 d. LTSR švietimo ministro įsakymu Nr.78 mokykla reorganizuota į pagalbinę mokyklą – ši data ir laikoma mokyklos gimtadieniu. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1997 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr.1222 mokyklos steigėjo funkcijos nuo 1997 m. spalio 1 d. perduotos Šiaulių apskrities viršininkui. Panaikinus apskritis, nuo 2010 m. liepos 1 d. mokyklos steigėju tampa Joniškio rajono savivaldybės administracija.