KORUPCIJOS PREVENCIJA

   Žagarės specialiosios mokyklos korupcijos prevencijos komisija :
Marinė Vaitiekūnienė, socialinė pedagogė- pirmininkė; Nariai: Svaja Meškienė, mokytoja, Rasa Meižytė, mokytoja. 

 

DOVANŲ PRIĖMIMO, GAVIMO, TEIKIMO IR ELGESIO SU JOMIS  TVARKOS APRAŠAS

 

KLAUSIMYNAS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO SRITYJE NUSTATYTI


Korupcijos prevencijos komisijos   darbo reglamentas  ​​

 

Atliktos analizės ir vertinimo aprašymas 

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO, NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS   

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2019 M. II PUSMETĮ


KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2018 M. II PUSMETĮ


KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2018 M. I PUSMETĮ

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMA

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJĖ

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMA, ĮSĄKYMAS


ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

JEI SUSIDŪREI SU KORUPCIJA - PRANEŠK STT 


Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-87 „Dėl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo patvirtinimo“

 


Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-212 "Dėl deklaracijų teikimo"