KORUPCIJOS PREVENCIJA

     MOKYKLOS PASITIKĖJIMO EL. PAŠTAS

[email protected].

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS RENGINIAI 2023 M.

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS "DĖL DARBUOTOJO, KURIAM PAVESTA ATLIKTI ASMENS FUNKCIJAS UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ) 

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ELGESIO KODEKSAS  Priedas Nr. 1

 

2022metų korupcijos prevencijos renginiai 

 

Žagarės specialiosios mokyklos korupcijos prevencijos komisija 

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS RENGINIAI 2020 METAIS

 

DOVANŲ PRIĖMIMO, GAVIMO, TEIKIMO IR ELGESIO SU JOMIS  TVARKOS APRAŠAS

 

KLAUSIMYNAS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO SRITYJE NUSTATYTI


Korupcijos prevencijos komisijos   darbo reglamentas  ​​

 

Atliktos analizės ir vertinimo aprašymas 

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021–2023 METŲ PROGRAMA 

Priemonių planas

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO, NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS   

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2019 M. II PUSMETĮ


KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2018 M. II PUSMETĮ


KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 2018 M. I PUSMETĮ

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMA

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMA, ĮSĄKYMAS


ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

JEI SUSIDŪREI SU KORUPCIJA - PRANEŠK STT  

 

INFORMACIJA APIE PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMĄ

 

Informacijos apie asmenį surinkimas

 

Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-87 „Dėl pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo patvirtinimo“

 

Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-212 "Dėl deklaracijų teikimo" 

 

Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2021 vasario 9 d. įsakymas Nr. V-18 "Dėl darbuotojų, kurie privalo pateikti privačių interesų deklaracijas, sąrašo patvirtinimo ir deklaracijų patrikimo, patikslinimo, saugojimo tvarkos nustatymo"

 

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO KONTROLĖS  IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE ATLIKTOS ANALIZĖS IR VERTINIMO APRAŠYMAS 2021-09-27