APIE MOKYKLĄ » Mokyklos ryšiai

Joniškio rajono savivaldybė (Livonijos g. 4, Joniškis) - steigėjo funkcijos.

 

·        Joniškio rajono mokyklos (Joniškio rajonas) - specialiojo ugdymo rajone problemų sprendimas, tęstinio ugdymo klausimai, darbo patirties refleksija, bendri saviraiškos renginiai.

 

·        Joniškio rajono savivaldybės administracija (Livonijos g. 4, Joniškis) - mokinių pavėžėjimas, socialinė parama, vaiko teisių apsaugos klausimai.

 

·        Joniškio rajono seniūnijos (Joniškio rajonas) -mokinių priežiūra ir aprūpinimas namuose, lankomumas.

 

·        Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla.

 

·         Šiaulių ,,Ringuvos" specialioji mokykla.

 

·        Linkuvos specialioji mokykla.

 

·        Gruzdžių vaikų socializacijos centras.

 

·        Žagarės miesto seniūnija.

 

·        Žagarės kultūros centras.

 

·        Žagarės regioninis parkas.

 

·        Valstybinių miškų urėdija, Joniškio regioninis padalinys, Žagarės girininkija.

 

·         Latvijos respublikos Lielplatonės specialioji mokykla.

 

·        Latvijos respublikos Berzupės specialioji mokykla.

 

·        Šiaulių Rotary klubas "Harmonija" - bendradarbiavimas popamokinėjė mokinių veikloje.

 

·        Ventos socialinės globos namai.

 

Joniškio rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba.
Joniškio rajono savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyrius.
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Neįgaliųjų klubas „Vyšnelė“
Šiaulių apskrities VPK migracijos skyriaus Joniškio grupė.
Joniškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Joniškio krepšinio muziejus.
Joniškio rajono sporto centras.
Šiaulių „Aušros“ muziejus.
Šiaulių miesto jaunųjų gamtininkų centras.
Joniškio rajono švietimo centras.
Šiaulių darbo rinkos mokymo centras.
Joniškio rajono Žemės ūkio mokykla.
Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.