PASLAUGOS » Apgyvendinimas

APGYVENDINIMAS MOKYKLOS BENDRABUTYJE

   Specialiojoje mokykloje besimokantys mokiniai ir negalintys kiekvieną dieną atvykti į specialiąją mokyklą, priimami gyventi mokyklos bendrabutyje.Mokiniai mokyklos bendrabutyje gyvena mokslo metų laikotarpiu 5 dienas per savaitę ir yra išlaikomi nemokamai. Mokiniui suteikiama vieta mokyklos bendrabutyje (kambarys su inventoriumi), patalynė, asmens higienos priemonės. Gyvenantys mokyklos bendrabutyje naudojasi televizoriais, kompiuteriais, baldais, žaislais. Kambaryje gali turėti savo asmeninių daiktų (radijo imtuvą, magnetofoną, atitinkantį elektros saugos reikalavimus, kambario jaukumui sukurti įvairias priemones). Privaloma laikytis bendrabučio taisyklių bei dienos rėžimo, atlikti kasdieninę savitvarką. 

 

BENDRABUČIO TAISYKLĖS

 

PRIĖMIMO IR APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE TVARKOS APRAŠAS
 

MOKINIO PRIĖMIMO GYVENTI ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS BENDRABUTYJE SUTARTIS

 

Žagarės specialiosios mokyklos padarytos žalos mokykloje ir bendrabutyje įvertinimo  ir atlyginimo tvarkos aprašas