ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA » Darbo užmokestis

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PAKEITIMAS nuo 2024 m. vasario 1 d.

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, DIRABNČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PAKEITIMAS nuo 2023 m. sausio  1 d.

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS IV SKYRIAUS I SKIRSNIO 68.1. PUNKTO 10 PRIEDO PAKEITIMAS nuo  2022-06-07

 

Žagarės specialiosios mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas nuo 2022-01-01

 

Žagarės specialiosios mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas nuo 2021-09-01

 

Žagarės specialiosios mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas nuo 2021-07-01

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS IR DIENOS UŽIMTUMO CENTRO DARBUOTOJŲ
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS PAKEITIMAS (2020 m. sausio 2 d. Nr. V-7)

 

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS IR DIENOS UŽIMTUMO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 

 

Žagarės specialiosios mokyklos darbuotojų veiklos vertinimas 

 

Dienos užimtumo centro darbuotojų veiklos vertinimas 

 

Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketv.

 

Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. III ketv.

 

Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. II ketv.

 

Vidutinis darbo už mokestis 2021 m. I ketv.

 

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. I ketv. 

 

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. II ketv. 

 

Vidutinis darbo užmoežkestis 2020 m. III ketv.

 

Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. IV ketv.

 

Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. IV ketv. 

 

Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. I-II ketv.

 

Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.