NUORODOS

Mokyklos socialinė paskyra 

 

Dienos užimtumo centro socialinė paskyra

 

Senoji mokyklos svetainė

 

Nacionalinė švietimo agentūra  čia rasite:

* svarbiausias švietimo naujienas,

* renginius ir mokymus, skirtus pedagogams, mokyklų administracijoms, mokiniams, švietimo bendruomenei,

* informaciją apie agentūros vykdomus projektus, jų veiklas ir rezultatus,*  informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimą, mokymo priemones, mokinių pasiekimų patikrinimus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą, švietimo būklės tyrimus ir analizes,

* nuorodas į registrus ir duomenis iš informacinių sistemų,

* daug kitos aktualios informacijos.

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspenkcija

Tėvų  linija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

Švietimo ir mokslo ministerija 

Joniškio rajono savivaldybė 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Joniškio rajono švietimo centras 

Joniškio pedagoginė psichologinė tarnyba 

Teisės aktų registras

Ugdymo SODAS

Vaikų linija

Mokyklų tobulinimo centras

Ugdymo plėtotės centras 

 

Jaunimo linija  

 

Apie studijas:

www.aikos.smm.lt/aikos arba kuriamas naujas (http://193.219.137.73/aikos/ )

www.studijos.lt

www.profesijupasaulis.lt

www.kurstudijuoti.lt

www.vu.lt/stojantiesiems - apie bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsiasmokyklas

www.euroguidance.lt arba www.euroguidance.lt/jaunimui

www.itmis.lt

www.tinklas.lt

Apie darbo rinką ir įsidarbinimo galimybes:

www.darborinka.lt

www.ldb.lt

www.karjeroscentras.It

www.cvonline.lt

www.cvbankas.lt

www.europass.lt

www.nrcg.lt 

Apie įsidarbinimo užsienyje galimybes:

http://europa.eu.int/ploteus/portal

http://europa.eu.int/eures/index.jsp